Saturday, Jul 13th

Last update08:30:58 AM GMT

GPS инженерам таблицы расчетов Удельный вес некоторых материалов

Удельный вес некоторых материалов

( 1 Vote )

 

Элемент     Обозначение  Плотность г/см3 
Азот N 1,25   
Алюминий Al 2,69808   
Барий Ba 3,61   
Бериллий Be 1,86   
Бор B 2,33   
Ванадий V 6,12   
Висмут Bi 9,79   
Вольфрам W 19,27   
Гадолиний Gg 7,886   
Галлий Ga 5,91   
Гафний Hf 13,36   
Германий Ge 19,3   
Гольмий Ho 8,799   
Диспрозий Dy 8,559   
Европий Eu 5,24   
Железо Fe 7,87   
Золото Au 19,32   
Индий In 7,3   
Иридий Ir 22,4   
Иттербий Yb 6,959   
Иттрий Y 4,472   
Кадмий Cd 8,642   
Кобальт Co 8,85   
Кремний Si 2,3263   
Лантан La 6,162   
Литий Li 0,534   
Лютеций Lu -   
Магний Mg 1,741   
Марганец Mn 7,43   
Медь Cu 8,96   
Молибден Mo 10,22   
Неодим Nd 7,007    
Никель Ni 8,91   
Ниобий Nb 8,55   
Олово Sn 7,29   
Осмий Os 22,48   
Палладий Pd 12,1   
Платина Pt 21   
Празеодим Pr 6,769   
Рений Re 21,04   
Родий Rh 12,5   
Ртуть Hg 13,5   
Рутений Ru 12,3   
Самарий Sm 7,53   
Свинец Pb 11,337   
Селен Se 4,7924   
Серебро Ag 10,5   
Скандий Sc 2,99   
Сурьма Sb 6,69   
Талий Tl 11,85   
Тантал Ta 16,6   
Теллур Te 6,25   
Тербий Tb 8,253   
Титан Ti 4,505   
Тулий Tu 9,318   
Углерод C 2,2   
Фосфор P 1,83   
Хром Cr 7,2   
Церий Ce 6,768   
Цинк Zn 7,13   
Цирконий   Zr        6,5  
Эрбий Er  9,062